• 7875751143
  • 9767226752
  • Brahmani ,Kalmeshwar Nagpur

आमचे विद्यालय

महाविद्यालयाचे विद्यमान मा. अध्यक्ष आमदार श्री. अशोकराव मानकर (आमदार, विधान परिषद, महाराष्ट्र राज्य), सचिव डॉ. रमेशजी ढोरे,कोषाध्यक्ष मा. डॉ. राजीवजी पोतदार, संचालक मा. प्रकाशजी वरूळकर, मा. रविंद्रजी अंबाडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाविद्यालय सतत प्रगतीपथावर आहे.

अधिक वाचा

Courses Categories

बॅचलर ऑफ एज्युकेशन (बी.एड.)

बॅचलर ऑफ एज्युकेशन (B. Ed.) ही पदवीत्युर व्यावसायिक पदवी आहे जी विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून काम करण्यासाठी तयार करते. टांझानिया आणि केनिया सारख्या काही देशांमध्ये, विद्यार्थ्याला शिकवण्यासाठी पूर्ण पात्रता प्राप्त होण्यासाठी फील्ड वर्क आणि संशोधन यासारखी अतिरिक्त कार्ये आवश्यक आहेत.

संपर्क

श्री.एम.डी.बोंडे (पाटील) बी. एड. कॉलेज

ब्राह्मणी ,(कळमेश्वर), जि. नागपूर - ४४१५०१

मो.

7875751143 / 9767226752